Pädagogik des Progressivismus

Pädagogik des Progressivismus
progresyvioji pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis JAV XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios pedagogų bandymai sukurti pažangią bei modernią ugdymo sistemą. Ankstyvieji progresyvistai, susižavėję vaiko aktyvios ir laisvos prigimties, geresnės visuomenės kūrimo idėjomis, jau XIX a. pabaigoje pertvarkė mokyklą, kurioje nebuvo klasių, pamokų tvarkos, vadovėlių. Mokytojas tapo konsultantu, o spontaniški mokinių interesai – mokymo proceso organizaciniu veiksniu. Tiktai 1918–1919 m. žiemą susirinkę Vašingtone progresyvistai įkūrė Progresyviojo švietimo asociaciją ir paskelbė tokius ugdymo principus: 1) pažangus ugdymas turi užtikrinti vaiko laisvę, kad jis galėtų save išreikšti ir veikdamas ugdytis iniciatyvumą, kūrybingumą; 2) mokant reikia atsižvelgti į vaiko interesus; 3) mokytojas turi būti ne užduočių skyrėjas, bet vaiko tiriamosios veiklos vadovas; 4) siekiant tenkinti vaiko poreikius turi bendradarbiauti mokykla ir šeima; 5) turi būti vertinamas vaiko protinis, fizinis, socialinis ir dorovinis pažangumas; 6) progresyvioji mokykla turi būti ugdymo inovacijų ir praktikos laboratorija. Jau Dž. Diujis, anksčiau prisidėjęs prie progresyvistų sąjūdžio, knygoje „Patirtis ir ugdymas“ kritikavo jų principus ir veiklos praktiką. Jis rašė, kad progresyvistai, atmesdami senosios, tradicinės, mokyklos patirtį, pernelyg gilinasi į dabartį, neturi savo filosofijos, remiasi vien savo patirtimi skatindami vaikus savarankiškai veikti. Kai neturima aiškaus tikslo ir turinio, nuosekliai negausinama mokinių patirtis, aktyvumas neturi prasmės. Todėl negalima remtis tiktai vaiko interesais, nors jie ir labai aktyvintų mokymąsi. Interesai esą tik mokymosi pradžia, o ne pabaiga. Aktyvumas turįs būti tikslingas, nukreiptas į socialinių ir intelektualinių problemų sprendimą – tik tada mokiniai bręsta. Tačiau progresyvistams buvo svarbus tik vaiko individualybės pažinimas ir aktyvumo skatinimas, jie nesigilino į aplinkos vaidmenį, mokinių ir aplinkos sąveiką – tikrosios pažangos veiksnį. Dž. Diujis perspėjo, kad nebūtų romantizuojama vaiko prigimtis. Vaikų instinktus reikią valdyti, impulsus švelninti, ugdyti socialinį intelektą. kilmė lot. progressivus atitikmenys: angl. progressive pedagogy vok. Pädagogik des Progressivismus rus. прогресивная педагогика

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Progressivismus — (engl. progress von lat. progressio, onis, f.: Fortschritt) bezeichnet intellektuelle Strömungen in Politik, Bildung, Sozialwesen und Kultur. Er ist vor allem mit der Geschichte der Vereinigten Staaten verknüpft, wo der Progressivismus im 19.… …   Deutsch Wikipedia

  • progressive pedagogy — progresyvioji pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis JAV XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios pedagogų bandymai sukurti pažangią bei modernią ugdymo sistemą. Ankstyvieji progresyvistai, susižavėję vaiko aktyvios ir laisvos prigimties,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • progresyvioji pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis JAV XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios pedagogų bandymai sukurti pažangią bei modernią ugdymo sistemą. Ankstyvieji progresyvistai, susižavėję vaiko aktyvios ir laisvos prigimties, geresnės visuomenės kūrimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • прогресивная педагогика — progresyvioji pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis JAV XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios pedagogų bandymai sukurti pažangią bei modernią ugdymo sistemą. Ankstyvieji progresyvistai, susižavėję vaiko aktyvios ir laisvos prigimties,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Zeittafel zur Philosophiegeschichte — Die nachstehende Zeittafel zur Philosophiegeschichte ist eine zeitlich geordnete Liste ausgewählter Philosophen. Sie ermöglicht eine Schnellorientierung zur Geschichte der Philosophie. Zur Einführung in philosophisches Denken ist die Zeittafel… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”